AGNIESZKA KLEM

Agnieszka Klem

mediator

tel. 605 044 179

 

 

Wykształcenie: mgr psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej)

Szkolenia: odbyła staż w Ośrodku Mediacyjnym w Warszawie, współpracującym z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Południe m. st. Warszawy (230 godzin łącznie w tym: zajęcia warsztatowe, obserwacje sesji mediacyjnych odbywających się na żywo, z użyciem lustra weneckiego, ko-mediator, superwizja). Podczas stażu była członkiem grupy doradczej specjalistów różnych dziedzin m.in. prawa i psychologii. W 2015 roku uczestniczyła kilkakrotnie z innymi mediatorami i sędziami w cyklicznych spotkaniach projektu „Salon Mediatora” organizowanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.: w zajęciach terapeutycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne), warsztatach z umiejętności psychologicznych, fakultecie z psychologii prokreacji, warsztatach z technik antystresowych, szkoleniu z profilaktyki wypalenia zawodowego, technik komunikacyjnych, radzenia sobie z trudnym klientem, zarządzaniem czasem.

Doświadczenie: Udzielała konsultacji i wsparcia psychologicznego rodzinom i dzieciom pracując w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako psycholog wspierający rodziny zastępcze.  Współpracowała z Ministerstwem Środowiska w zakresie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w woj. mazowieckim.

Informacje dodatkowe: Ukończyła studia podyplomowe w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy na Politechnice Warszawskiej o kierunku „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”, studia podyplomowe na UW na kierunku „Psychologia Transportu” (staż w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej). Swoje umiejętności, zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje  w prowadzeniu mediacji. Prywatnie jest szczęśliwą mamą dwójki uroczych dzieci w wieku szkolnym.

ZAPISY TEL.: 605 044 179