MAŁGORZATA WĘGROWSKA-GŁATKI

MAŁGORZATA WĘGROWSKA-GŁATKI

psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

zapisy tel. 604 938 268

Wykształcenie: mgr psychologii, specjalność: psychoterapia (Uniwersytet Warszawski)

Studia podyplomowe: 4-letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (przy SWPS i IPZ), Studium Psychoterapii Uzależnień (certyfikat terapeuty uzależnień i współuzależnienia PARPA); Psychologia Transportu (UW), Kwalifikacja Pedagogiczna (AHE w Łodzi), Zarządzanie Oświatą (AHE w Łodzi).

Szkolenia: łącznie ok. 420 godz. szkoleń dodatkowych (m.in. Wprowadzenie do Terapii Par Skoncentrowanej na Emocja EFT Emotionally Focused Therapy; Praca z pacjentem z niską samooceną w nurcie CBT;  Wprowadzenie do terapii schematu; Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji okołorozwodowej; Diagnoza psychologiczna w pracy biegłego sądowego; Pacjent po tragicznym wydarzeniu – szkolenie pracy z traumą pierwszego typu; Wywieranie wpływu, motywacja, komunikacja z osobami chorymi i zaburzonymi psychicznie oraz upośledzonymi, Specyfika pracy z pacjentem z podwójną diagnozą – choroba psychiczna i uzależnienie, Praca z osobami uzależnionymi od leków i narkotyków; Podstawy pracy terapeutycznej z DDA, Praca terapeutyczna ze sprawcami przemocy metodą „The Duluth Model”, Terapia motywująca w praktyce. Poziom I i II, Terapia krótkoterminowa, Uzależnienie od Hazardu, Uzależnienie od seksu; Strategie i procedury pracy psychoterapeutycznej w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych; Diagnoza Neuropsychologiczna itd.)

Doświadczenie: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Dzienny Psychiatryczny (kierownik Poradni i Oddziału Dziennego Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego); Oddział Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii; Akademicki Ośrodek Psychoterapii UW, praca w punktach konsultacyjnych, realizacja licznych projektów finansowanych ze środków publicznych, prowadzenie zajęć dla studentów studiów podyplomowych w zakresie uzależnień, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stanominie; szkolenia dla przyszłych biegłych sądowych w zakresie uzależnień.

Informacje dodatkowe: biegła sądowa w zakresie uzależnień i psychologii ogólnej, 18-letnie doświadczenie w pracy klinicznej, uprawnienia do badania osób ubiegających się o posiadanie broni, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Psychoprofilaktyki Intra.

Zapisy tel.: 604 938 268