PSYCHOTERAPIA

OSOBY DOROSŁE

• Psychoterapia indywidualna

Spotkania odbywają się co 1-2 tygodnie. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą trudności w radzeniu sobie z objawami lęku, depresji, trudności z budowaniem satysfakcjonujcych związków z innymi ludźmi, kryzysów życiowych, poczucia brak kontroli nad emocjami itp. Spotkanie trwa 55min.

• Konsultacje

Jedno lub kilka spotkań ukierunkowanych na zdefiniowanie problemu, analizę i wybór najbardziej skutecznego sposobu radzenia sobie. W przypadku niektórych problemów jest to forma pomocy niewystarczająca, będąca wstępem do rozpoczęcia psychoterapii. Spotkanie trwa 55min.

• Terapia małżeńska, par i rodzin

Jest to forma terapii angażująca parę małżeńską lub całą rodzinę. Spotkania odbywają się co ok. 2 tygodnie. Pomocna w radzeniu sobie z kryzysami małżeńskimi lub problemami, które angażują wszystkich członków rodziny. Spotkanie trwa 60-90min.

• Uzależnienia (alkohol i inne srodki psychoaktywne, nikotyna, nałogowy hazard i in.)

Terapia w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Spotkanie grupowe trwa 90min.

• Psychoterapia grupowa

Grupowe zajęcia (minimum 6 os.), których celem jest analiza własnego funkcjonowania w relacjach interpersonalnych oraz okazja do zmiany zachowań wpływających na problemy w relacjach z innymi. Spotkanie trwa 90min.

• "Odchudzaj się z głową" - NOWOŚĆ!!!

Jeżeli ddchudzałaś się już wielokrotnie i wypróbowałaś wiele diet, męczy Cię liczenie kalorii, efekt jojo burzy efekty Twojej pracy nad sylwetką i ciągle nie udaje Ci się schudnąć to przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie! Diety są najczęściej nieskuteczne w odchudzaniu, ponieważ nie uwzględniają najważniejszego - "ludzkiego" czynnika. Większośc z nas doskonale zdaje sobie z tego sprawę, co można zjeść a czego powinniśmy sobie odmówić. Każdy z nas różni sie jednak pod względem mechanizmów psychologicznych kształtujących naszą zdolność do kontroli zachowań związanych z jedzeniem. Grupa psychoterapeutyczna dla osób odchudzających się oferuje m.in. możliwość: - zdobycia umiejetności rozpoznawania psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za nadmiarowe jedzenie - zwiększenia zdolności do automonitoringu i kontroli zachowań związanych z jedzeniem - uzyskania wsparcia w procesie zmiany nawyków żywieniowanych - wstępnej pracy psychoterapeutycznej nad obrazem siebie - doświadczenia wsparcia i wzmocnienia motywacji do działania poprzez kontakt z innymi osobami doświadczajacymi tego samego problemu. Dzięki udziale w zajęciach dieta czy odchudzanie przestanie być męczącą drogą wyrzeczeń i restrykcji. Nowe nawyki żywieniowe oraz nowy sposób "doświadczania" jedzenia stanie sie naturalnym i przyjemnym aspektem życia. Grupa trwa 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Spotkanie odbywa sie w grupie maksymalnie 6 osobowej i trwa 1,5 godziny.

DZIECI, MłODZIEŻ

• Grupy dla dzieci i młodzieży - zajęcia realizowane po zgłoszeniu się minimum 6 osób.

Zajęcia w grupie 6-10 osób dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych (7-8lat /9-11 /12-14 /15-17 ) wspierające ich ogólny rozwój, wzmacniające zasoby, sprzyjające kształtowaniu się konstruktywnych umiejętności społecznych itd.Spotkanie trwa 90min.