PSYCHOTERAPIA

OSOBY DOROSŁE

• Psychoterapia indywidualna i konsultacje

Spotkania psychoterapii indywidualnej - odbywają się co 1-2 tygodnie. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą trudności w radzeniu sobie z objawami lęku, depresji, trudności z budowaniem satysfakcjonujcych związków z innymi ludźmi, kryzysów życiowych, poczucia brak kontroli nad emocjami itp. Spotkanie trwa 55min.

Konsultacje - Jedno lub kilka spotkań ukierunkowanych na zdefiniowanie problemu, analizę i wybór najbardziej skutecznego sposobu radzenia sobie. W przypadku niektórych problemów jest to forma pomocy niewystarczająca, będąca wstępem do rozpoczęcia psychoterapii. Spotkanie trwa 55min.

• Terapia małżeńska, par i rodzin

Jest to forma terapii angażująca parę małżeńską lub całą rodzinę. Spotkania odbywają się co ok. 2 tygodnie. Pomocna w radzeniu sobie z kryzysami małżeńskimi lub problemami, które angażują wszystkich członków rodziny. Spotkanie trwa 60-90min.

• Uzależnienia (alkohol i inne srodki psychoaktywne, nikotyna, nałogowy hazard i in.)

Terapia w formie spotkań indywidualnych. Z możliwością uruchomienia grupy terapeutycznej w przypadku wystarczającej liczby osób chętnych.

• Coaching

Coaching jest procesem, który wspiera w rozwoju, polepsza efektywność działania i osiągania celów.  Pomaga w wydobyciu naszych pozytywnych cech i wzmacnia nas w dokonywaniu zmiany. Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, służy wspieraniu w rozwoju zarówno tym osobistym, jak zawodowym.

• Psychodietetyk

Spotkania z psychologiem-psychodietetykiem mające na celu wsparcie we wprowadzaniu prozdrowotnych zmian w dietę oraz jej utrzymanie. Psychodietetyk uwzględnia zarówno somatyczne jak i psychologiczne aspekty zachowań związanych z jedzeniem i dietą, dzięki czemu możliwe jest odniesieniu trwałych sukcesów w walce z nadwagą. Spotkanie trwa 55 min.

 

DZIECI - oferta na stronie www.klub-kropka.pl