O nas

Jeśli zmagają sie Państwo z problemami odbierającymi radość i spokój, a pomimo wysiłków nie udaje się ich rozwiązać, być może jest to dobry czas na zasięgnięcie specjalistycznej pomocy psychologa w Centrum Pomocy Psychologicznej.

Oferta skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, przeżywają depresję, stany lękowe, mają trudności w relacjach interpersonalnych w życiu prywatnym lub zawodowym, mają poczucie, że nie realizują w pełni swoich możliwości, chcą lepiej poznać siebie, mają problem z uzależnieniem. Oferujemy również pomoc w zakresie problemów rodzinnych (trudności w relacjach małżeńskich lub partnerskich, problemy wychowawcze). Gabinet posiada również wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję, kierując się ściśle zasadami zachowania tajemnicy zawodowej. Dbamy o wysokie standardy świadczonych usług, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin.

Specjaliści udzielający świadczeń w Centrum Pomocy Psychologicznej spełniają wysokie kryteria ustaw regulujących uprawnienia do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej – diagnozy klinicznej oraz psychoterapii ogólnej i uzależnień (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu). Posiadane kwalifikacje są gwarancją najwyższej jakości świadczonych dla Państwa usług.

Zapraszamy!

Sprawdź aktualności na