Justyna Adamczyk

 JUSTYNA ADAMCZYK-ZAGAJEWSKA

​psycholog, psychoterapeutka specjalista terapii uzależnień

zapisy: 604 938 268

Wykształcenie: mgr psychologii, specjalność: psychologia kliniczna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie); pedagog

Studia podyplomowe: Obecnie kształci się, rozwijając swoje umiejętności we Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii; interwent kryzysowy, profilaktyk społeczny, socjoterapeuta; organizator pomocy społecznej.  Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Psychologii Zdrowia.

Szkolenia:  Ukończyła wiele certyfikowanych szkoleń m.in.: Podstawy neuropsychologii i diagnozy neuropsychologicznej, Psychoterapia Uzależnień behawioralnych, Diagnoza i terapia osób po przebytej traumie psychicznej, Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń obsesyjno–kompulsywnych (OCD), Depresja i myśli samobójcze, Praca z osobą w lęku panicznym – z i bez agorafobii, Praca z niską samooceną w Terapii Poznawczo – Behawioralnej i inne.

Doświadczenie: Prowadzi praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną od 2014 roku (w stałej superwizji). Pracuje jako psycholog szkolny wspomagając rozwój dzieci i młodzieży oraz współpracując z rodzicami, opiekunami i kadrą pedagogiczną. Ponadto jest wykładowcą akademickim na Wydziale Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Wydziale Nauk Społecznych w Bartoszycach. Jest także związana zawodowo z Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im. Berty Trusiewicz w Różewcu –
jednym z trzech ośrodków na terenie kraju świadczącym usługi dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z zaburzeniami psychicznymi tzw. „podwójna diagnoza”.

Informacje dodatkowe:  Odbyła wiele staży i praktyk klinicznych w placówkach psychiatrycznych i psychologicznych.

ZAPISY TEL.:  rejestracja tel. 604 938 268