MAŁGORZATA WĘGROWSKA-GŁATKI

MAŁGORZATA WĘGROWSKA-GŁATKI

psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

zapisy tel. 604 938 268

 

 

 

Wykształcenie: mgr psychologii, specjalność: psychoterapia (Uniwersyste Warszawski)

Studia podyplomowe: 4-letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (przy SWPS i IPZ), Studium Psychoterapii Uzależnień (certyfikat terapeuty uzależnień PARPA); Psychologia Transportu (UW), Kwalifikacja Pedagogiczna (AHE w Łodzi), Zarządzanie Oświatą (AHE w Łodzi).

Szkolenia: łącznie ok. 350 godz. szkoleń dodatkowych (m.in. Praca z pacjentem z niską samooceną, Wywieranie wpływu, motywacja, komunikacja z osobami chorymi i zaburzonymi psychicznie oraz upośledzonymi, Specyfika pracy z pacjentem z podwójną diagnozą – choroba psychiczna i uzależnienie, Praca z osobami uzależnionymi od leków i nakrotkyków; Podstawy pracy terapeutycznej z DDA, Praca terapeutyczna ze sprawcami przemocy metodą „The Duluth Model”, Terapia Motywująca w leczeniu pacjenta Uzależnionego, Wprowadzenie do terapii schematu, Terapia krótkoterminowa, Uzależnienie od Hazardu, Uzależnienie od seksu, Strategie i procedury pracy psychoterapeutycznej w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych)


Doświadczenie: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Dzienny Psychiatryczny (kierownik Poradni Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego); Oddział Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii; Akademicki Ośrodek Psychoterapii UW, praca w puntkach konsultacyjnych, realizacja licznych projektów finansowanych ze środków publicznych, prowadzenie zajęć dla studentów studiów podyplomowych w zakresie uzależnień, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stanominie. szkolenia dla przyszłych biegłych sądowych w zakresie uzależnień.


Informacje dodatkowe: biegła sądowa w zakresie uzależnień i psychologii ogólnej, 13 letnie doświadczenie w pracy klinicznej, uprawnienia do badania osób ubiegających się o posiadanie broni, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Psychoprofilaktyki Intra.

zapisy tel.: 604 938 268