Mediacje

Pomoc psychologiczna Psychotechnika Lekarze
Psycholog on-line Mediacje Szkolenia

Mediacje Żyrardów – Centrum Pomocy Psychologicznej

Mediacje

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Mediacja w sprawach rodzinnych

– przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.

Mediacja w sprawach cywilnych

– przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Mediacje w sprawach karnych

– przedmiotem mediacji są konflikty powstałe w wyniku przestępstwa. Mediacja sprzyja uzyskaniu porozumienia pomiędzy pokrzywdzonym i podejrzanym/oskarżonym. Mediacja sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania karnego, pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania karnego, stwarza szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

Agnieszka Klem – mediator, psycholog- tel. 605 044 179

Izabella Sobieszczańska – mediator – tel. 509 011 425