Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna Psychotechnika Lekarze
Psycholog on-line Mediacje Szkolenia

Pomoc psychologiczna

Zapewniamy całkowitą dyskrecję, kierując sie ściśle zasadami zachowania tajemnicy zawodowej. Dbamy o wysokie standardy świadczonych usług, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin.Specjaliści udzielający świadczeń w Centrum Pomocy Psychologicznej spełniają wysokie kryteria ustaw regulujących uprawnienia do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej – diagnozy klinicznej oraz psychoterapii ogólnej i uzależnień (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu (…)). Posiadane kwalifikacje są gwarancją najwyższej jakości świadczonych dla Państwa usług.

Psychoterapia indywidualna, konsultacje, porady

Częstotliwość spotkań psychoterapii ustalana jest indywidualnie (najczęściej co 1-2 tygodnie). Konsultacje i porady mogą mieć charakter jednorazowy lub doraźny. Spotkania trwają 55 min.

Terapia małżeńska, par i rodzin

Jest to forma terapii angażująca parę małżeńską lub całą rodzinę. Spotkania odbywają się na ogół co ok. 1-2 tygodnie. Spotkanie trwa 75-90min.

Uzależnienia (alkohol i inne środki psychoaktywne, nikotyna, nałogowy hazard i in.)

Terapia w formie spotkań indywidualnych. Z możliwością uruchomienia grupy terapeutycznej w przypadku wystarczającej liczby osób chętnych.

Diagnoza

Badania psychologiczne służące pogłębieniu diagnozy (np. zlecenie lekarza psychiatry czy neurologa), na potrzeby orzecznictwa, w związku z postępowaniami sądowymi, odszkodowawczymi itp. Wykonujemy również badania neuropsychologiczne. Czas badania i jego cena zależą od rodzaju badania i ustalane są indywidualnie.

Diagnoza psychologiczna sądowa

Badanie psychologiczne przeprowadzane przez biegłego sądowego psychologa na zlecenie osoby prywatnej.  Sporządzona opinia może być wykorzystywana w toku postępowania sądowego.  Najczęściej opinie dotyczą spraw rodzinnych: ustalenie predyspozycji wychowawczych, ustalenie więzi itd.  Czasem dotyczą postępowania cywilnego – ocena stanu psychicznego po przebytym wypadku komunikacyjnym itp.  Ze względu na złożoność postępowania diagnostycznego celem ustalenia dokładnego zakresu badania, orientacyjnej ilości niezbędnych spotkań oraz kosztów konieczna jest wstępna bezpłatna ocena sytuacyjna – telefonicznie lub osobiście.

Coaching

Coaching jest procesem, który wspiera w rozwoju, polepsza efektywność działania i osiągania celów, najczęściej w sferze zawodowej, ale wspomaga także rozwój osobisty. Spotkanie trwa 55 min.

Psychodietetyk

Spotkania z psychodietetykiem mają na celu wsparcie we wprowadzaniu prozdrowotnych zmian w dietę oraz jej utrzymanie. Psychodietetyk uwzględnia zarówno somatyczne, jak i psychologiczne aspekty zachowań związanych z jedzeniem i dietą, dzięki czemu możliwe jest odniesieniu trwałych sukcesów w walce z nadwagą. Spotkanie trwa 55 min.

Psychotraumatolog

Forma terapii lub interwencji kryzysowej dla osób po silnych stresogennych doświadczeniach przeżytych w ostatnim czasie lub w przeszłości: wypadki, nadużycia seksualne, przemoc itp.

POMOC PSYCHOLOGICZNA – DZIECI