Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna Psychotechnika Lekarze
Psycholog on-line Mediacje Szkolenia

Zapewniamy całkowitą dyskrecję, kierując sie ściśle zasadami zachowania tajemnicy zawodowej. Dbamy o wysokie standardy świadczonych usług, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin.Specjaliści udzielający świadczeń w Centrum Pomocy Psychologicznej spełniają wysokie kryteria ustaw regulujących uprawnienia do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej – diagnozy klinicznej oraz psychoterapii ogólnej i uzależnień (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu (…)). Posiadane kwalifikacje są gwarancją najwyższej jakości świadczonych dla Państwa usług.

Psychoterapia indywidualna, konsultacje, porady

Częstotliwość spotkań psychoterapii ustalana jest indywidualnie (najczęściej co 1-2 tygodnie). Konsultacje i porady mogą mieć charakter jednorazowy lub doraźny. Spotkania trwają 55 min.

Terapia małżeńska, par i rodzin

Jest to forma terapii angażująca parę małżeńską lub całą rodzinę. Spotkania odbywają się na ogół co ok. 1-2 tygodnie. Spotkanie trwa 75-90min.

Uzależnienia (alkohol i inne srodki psychoaktywne, nikotyna, nałogowy hazard i in.)

Terapia w formie spotkań indywidualnych. Z możliwością uruchomienia grupy terapeutycznej w przypadku wystarczającej liczby osób chętnych.

Diagnoza

Badania psychologiczne służące pogłębieniu diagnozy (np. zlecenie lekarza psychiatry czy neurologa), na potrzeby orzecznictwa, w związku z postępowaniami sądowymi, odszkodowawczymi itp. Wykonujemy również badania neuropsychologiczne. Czas badania i jego cena zależą od rodzaju badania i ustalane są indywidualnie.

Coaching

Coaching jest procesem, który wspiera w rozwoju, polepsza efektywność działania i osiągania celów, najczęściej w sferze zawodowej ale wspomaga także rozwój osobisty. Spotkanie trwa 55 min.

Psychodietetyk

Spotkania z psychodietetykiem mają na celu wsparcie we wprowadzaniu prozdrowotnych zmian w dietę oraz jej utrzymanie. Psychodietetyk uwzględnia zarówno somatyczne jak i psychologiczne aspekty zachowań związanych z jedzeniem i dietą, dzięki czemu możliwe jest odniesieniu trwałych sukcesów w walce z nadwagą. Spotkanie trwa 55 min.

Psychotraumatolog

Forma terapii lub interwencji kryzysowej dla osób po silnych stresogennych doświadczeniach przeżytych w ostatnim czasie lub w przeszłości: wypadki, nadużycia seksualne, przemoc itp.

POMOC PSYCHOLOGICZNA – DZIECI