Zespół

ZESPÓŁ

Małgorzata Węgrowska-Głatki

PSYCHOLOG
tel. 604 938 268

sesja terapii indywidualnej – 150zł

sesja terapii małżeńskiej – 150-180zł

 • Terapia osób dorosłych i młodzieży, terapia par; diagnoza (sądowa, neuropsychologiczna, broń)
 • Zaburzenia lękowe, depresyjne, doświadczenia urazowe, trudności wychowawcze
 • Uzależnienia (alkohol, mieszane, hazard i inne behawioralne)
 • Pracuje głównie w nurcie psychoterapii integracyjnej Więcej

 

Michał Suchacz

LEKARZ PSYCHIATRA
tel. 791 554 498

wizyta diagnostyczna/kolejna  – 150zł

 • Diagnoza i leczenie osób dorosłych
 • Zaburzenia depresyjne, lękowe (nerwicowe), stany psychotyczne, bezsenność itp. Więcej

 

Agnieszka Hirny

PSYCHOLOG
tel. 606 788 783

sesja terapii indywidualnej – 150zł

sesja terapii małżeńskiej – 150zł – 180zł

 • Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych, terapia par
 • Depresja, zaburzenia lękowe, niska samoocena, radzenie sobie ze stresem, relacje rodzinne, trudności wychowawcze
 • Pracuje głównie w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach Więcej

 


Marta Kowalczyk-Dach

PSYCHOLOG
tel. 733 81 26 11

sesja terapii indywidualnej – 140zł

 • Terapia indywidualna osób dorosłych
 • Terapia zaburzeń lękowych, depresyjnych, uzależnień (alkohol,hazard)
 • Pracuje w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną i terapię schematu Więcej

 

Anna Kowalska

PSYCHOLOG
tel. 502 519 645

sesja terapii indywidualnej – 140zł

 • Terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży
 • Coaching, psychodietetyka
 • Zaburzenia nastroju, kryzysy, problemy życiowe
 • Pracuje głównie w podejściu integracyjnym Więcej

 

Tomasz Szustakiewicz

PSYCHOLOG
tel. 608 078 257

sesja terapii indywidualnej – 150zł

 • Coaching biznesowy, coaching kariery
 • Rekrutacja, poszukiwanie pracy, brak zatrudnienia
 • Mobbing, dyskryminacja
 • Extended DISC, Ocena 360 stopni, AC/DC Więcej

 

Sylwia Choróbska

PSYCHOLOG
tel. 793 677 810

sesja terapii indywidualnej – 140zł

 • Terapia indywidualna osób dorosłych, terapia par i rodzin
 • problemy w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
 • zaburzenia nastroju, depresja, kryzysy życiowe Więcej

 

Agnieszka Klem

MEDIATOR, PSYCHOLOG
tel. 605 044 179

sesja terapii indywidualnej – 140zł

 • terapia dzieci, młodzieży i rodzin
 • Mediacje w sprawach rodzinnych
 • Mediacje w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych Więcej

 

Daria Wolaniecka

PSYCHOLOG, PEDAGOG
tel. 724 494 288

sesja terapii indywidualnej – 120zł

  • terapia dzieci, młodzieży i rodzin
  • konsultacje w trudnościach wychowawczych
Więcej

 

Izabela Sobieszczańska

MEDIATOR
tel. 509 011 425

spotkanie mediacyjne – 150zł

 • Mediacje w sprawach rodzinnych
 • Mediacje w sprawach karnych i cywilnych
 • Mediacje w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych Więcej

 

Zbigniew Cichecki

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ
konsultacje i terapia on-line (skype)

sesja terapii indywidualnej on-line – 140zł

 • terapia uzależnienia od alkoholu i uzależnień mieszanych
 • terapia uzależnienia od nikotyny
 • wsparcie dla osób współuzależnionych Więcej