Psychotechnika

Pomoc psychologiczna Psychotechnika Lekarze
Psycholog on-line Mediacje Szkolenia

Psychotechnika Żyrardów- Centrum Pomocy Psychologicznej

Gabinet posiada wpis do rejestru przedsiębiorców upoważnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej (NR ZD.SPP.II.RP.084/11) oraz możliwość przeprowadzenia badań na broń. Gabinet jest również wpisany do rejestru jednostek wykonujących badania z zakresu Medycyny Pracy w WOMP w Warszawie (posiada także pozytywną opinię kontrolną WOMP).

W przypadku większych zorganizowanych grup istnieje możliwość badania w sobotę lub niedzielę bądź w miejscu pracy.

BADANIA KIEROWCÓW

do pracy kierowcy • do prowadzenia pojazdu służbowego* • uprzywilejowanego • do pracy instruktora • egzaminatora • dla kierowców po wypadkach • po zatrzymaniu prawa jazdy (za jazdę po spożyciu alkoholu lub przekroczenie limitu punktów karnych) • kierowców samochodów rajdowych.

BADANIA OPERATORÓW SPRZĘTU I DO PRACY

operatora wózków widłowych • sprzętu budowlanego, maszyn i urządzeń (suwnice, koparki i inne) • pracy na wysokości • do pracy w ochotniczej straży pożarnej • w górnictwie • inne badania psychologiczne z zakresu psychologii pracy.

BADANIA DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ, PRACOWNIKA OCHRONY ORAZ:

do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych • do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi • do pracy inspektora ruchu drogowego • do pracy sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, detektywa, strażnika miejskiego.
* Pracownia wyposażona jest w aparaturę do badania widzenia zmierzchowego (mezopowego) gwarantującą wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Większość pracowni bada widzenie w mroku (skotopowego), co stanowi istotną różnicę dla merytorycznej poprawności badania.